Pitajte nas 080 020 500
 
 

PRINT MANAGEMENT

Moderni pristup businessu, posebno u većim korporacijama, stavlja pred menadžment nekoliko bitnih pitanja:

  • Da li možemo kontrolisati i mjeriti sve ono što štampamo?
  • Da li tačno znamo u kojem obimu štampaju pojedini uposlenici, odjeljenja, divizije?
  • Imamo li jasno praćenje i alokaciju troškova štampe?
  • Da li nam je zaista potrebno da svaki uposlenik ima na svom stolu printer?
  • Mora li zaista IT služba rješavati zamjenu tonera i održavanje tehnike?
  • Da li služba nabave vodi računa o efektivnosti skladišta potrošnog materijala?

Odnosno, sva ova pitanja možemo objediniti u dva aspekta: kako smanjiti troškove štampe i kako osloboditi IT i službu nabave od aktivnosti koje nisu u službi razvoja našeg businessa?!

Odgovor na ova pitanja krije se u jednom jasnom principu – možete da upravljate samo onim što ste u stanju da pratite i mjerite.

U tu svrhu, ecoton je razvio Print Management, tj. platformu koja je zasnovana na vrlo sofistikovanom softwaru, koji omogućava monitoring svih uređaja na mreži. Software sam od sebe ne bi imao očekiveni efekat Print Management, kada to ne bi pratili i procesi koji efikasno reaguju na ulazne podatke i procesne instrukcije. Kako to izgleda u praksi?

Npr. u poslovnom objektu trgovačkog lanca, lociranom u Brezi, printer HP 2055 prijavljuje da je ostalo još 10% tonera. Sistem tu informaciju odmah prepozna i šalje e-mail u ecoton, kao i IT službi. Preko sistema za praćenje, ecotonov serviser je na svom mobitelu o tome informisan, nakon čega odlazi u Brezu sa novim tonerom. Normalno poslovanje trgovine ne može doći u pitanje, IT služba je informisana da je to riješeno, služba nabave ne mora pripremati narudžbe i držati tonere na skladištu.

Ovakav sistem značajno smanjuje troškove štampe i održavanja, eliminiše investicije u novu opremu (jer Vam je ecoton daje na korištenje), a na osnovu statističkih izvještaja omogućava optimalizaciju obima štampe. Zvanični pokazatelji govore da se na ovakav način štedi i preko 30% postojećih troškova štampe.

U slučaju interesa za Print Management, kontaktirajte nas već danas. ecoton će Vam rado dati detaljnije informacije i uputiti na reference naših konkretnih klijenata.